Чорнобаївська територіальна громада
Черкаська область, Золотоніський район

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЄКТУ

Дата: 06.01.2023 10:59
Кількість переглядів: 177

 

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ, що розташована у Черкаській області Золотоніського району (Чорнобаївського району), ЗА МЕЖАМИ смт.Чорнобай, вул.Шевченка, 274/5, земельної ділянки площею 1,2162га, з кадастровим номером 7125155100:02:000:6007, зі зміною цільового призначення із земель 03.07 «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» на 11.02 «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що перебуває у користуванні ТОВ «ІМА-ФУД»

 

 

Замовник: Чорнобаївська селищна рада: 19901, Черкаська область, Золотоніський район, смт. Чорнобай, вул. Центральна, 152, код ЄДРПОУ 26424714

 

Виконавець: ТОВ «Екологічний центр поводження з небезпечними відходами та промислової технології»: 18002, м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 102/1, код ЄДРПОУ 37715319

 

 

Вид та основні цілі документу державного планування та його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території, що розташована у Черкаській області Золотоніського району (Чорнобаївського району), за межами смт.Чорнобай, вул. Шевченка, 274/5, земельної ділянки площею 1,2162га, з кадастровим номером 7125155100:02:000:6007, зі зміною цільового призначення із земель 03.07 «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» на 11.02 «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що перебуває у користуванні ТОВ «ІМА-ФУД» розроблено з метою:

   - уточнення та деталізації проєктно-планувальних рішень генерального плану;

    - визначення планувальної структури та комплексного розвитку промислової території;

    - формування принципів планувальної організації забудови, просторової композиції, параметрів окремих об’єктів та ландшафтної організації забудови;

    - визначення містобудівних умов та обмежень на забудову території;

    - забезпечення комплексної забудови;

    - врахування інвестиційних намірів, щодо можливості якісної забудови території та черговості будівництва на ній.

Детальний план території розробляється з метою  уточнення планувальної структури, функціонального призначення та параметрів забудови окремої  земельної ділянки за межами смт. Чорнобай, кадастровий номер 7125155100:02:000:6007, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення території; встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови, визначення параметрів забудови та містобудівних умов та обмежень;  зміни цільового призначення земельної ділянки із земель 03.07 «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» на 11.02 «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що перебуває у користуванні ТОВ «ІМА-ФУД».

 В межах земельної ділянки передбачити нове будівництво виробничої будівлі прибудованої до існуючої нежитлової будівлі бойні, очисні споруди технологічних стоків, очисні споруди технологічних стоків (для крові) пожежний резервуар, прохідну, санпропускник.

Детальний план території має зв’язки та узгоджується з іншими  документами державного планування, а саме: 

  • Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року  (Закон України від 28.02.2019 № 2697VIII);
  • Стратегія розвитку Черкаської області на період 2021 2027 роки;
  • План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021 – 2023 роки.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності  або  об’єктів,  щодо  яких  законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення  місцезнаходження, розміру, потужності  або розміщення ресурсів)

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються детальним планом відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

На подальших стадіях проєктування (стадія «Робочий проєкт») відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» необхідно визначити доцільність здійснення оцінки впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про впровадження планової діяльності, що визначена частиною другою та третьою статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» обов’язково до прийняття рішення про провадження  діяльності відповідно до переліку категорій планової діяльності, що підлягають проведенню процедури ОВД

 

Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:      забруднення атмосферного повітря від технологічного обладнання; утворення та відведення стічних вод (господарсько – побутових, дощових та талих стоків); утворення промислових та побутових відходів.

б)         для територій з природоохоронним статусом: Об’єкти природно-заповідного фонду та їх охоронні зони поблизу території детального плану та в зоні впливу його - відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Будь які ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення від ведення господарської діяльності на об’єкті -  відсутні.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути,

у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Розгляд виправданих альтернатив проєктних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування.

Альтернатива 1: 

«Нульовий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування ситуації у випадку  не затвердження та не реалізації проєктних рішень детального плану території.

Альтернатива 2: 

«Максимально сприятливий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування  ситуації, а саме впливу проєктних рішень на стан компонентів навколишнього  середовища, забезпечення екологічної безпеки та гарантування здоров’я  громадян, у випадку успішної реалізації запропонованих заходів із  використанням інноваційних технологій на засадах сталого розвитку. 

Альтернатива 3: 

Технічні та/або територіальні альтернативні рішення проєктування  певних територій/об’єктів, розвиток яких передбачений проєктними  рішеннями містобудівної документації.  

Зрештою, кінцевим продуктом аналізу виправданих альтернатив стане  формування найбільш екологічно та економічно вигідного сценарію реалізації  проєкту даної містобудівної документації з урахуванням державних,  громадських та приватних інтересів та, головне, - забезпечення екологічної  безпеки території проєктування та навколишніх земель. 

 

Дослідження,  які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту детального плану території відбувається відповідно до Закону України «Про стратегічну  екологічну оцінку» з використанням Методичних рекомендацій із здійснення  стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ  Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018р.). 

У процесі проходження стратегічної екологічної оцінки здійснюється:

-  збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів  навколишнього природного середовища при використанні даних, зазначених  у Регіональній доповіді про стан навколишнього природного середовища в  Черкаської області, Екологічному паспорті Черкаської області, Екологічних бюлетенях, даних Головного управління  статистики в Черкаської області тощо;; 

- враховуючи рекомендації щодо проведення консультацій зі  спеціалістами, науковцями, профільними інститутами, експертними  організаціями тощо з метою отримання актуальної інформації стосовно стану  та використання території проєктування подається запит до Черкаського обласного центру з гідрометеорології для отримання кліматичної  характеристики, у тому числі рози вітрів для належного екологічного  проєктування території проєктування;  

- проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту детального  плану з точки зору екологічної ситуації; 

- врахування пропозицій та зауважень в процесі розробки СЕО, що були  надані органами виконавчої влади, котрі реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони  здоров’я населення; 

- проведення консультацій з громадськістю – громадських  обговорень та слухань для більш чіткого та конкретного виявлення поточних  екологічних проблемних питань території проєктування, що вивчається, та,  водночас, попередження можливих негативних впливів реалізації проєктних рішень детального плану території. 

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Пом’якшення  та  запобігання  потенційних  негативних  впливів  на довкілля  передбачається  здійснювати  шляхом  виконання  комплексних заходів, що включають:

  • ресурсозберігаючі  заходи  -  збереження  і  раціональне використання  земельних  та  водних  ресурсів,  повторне  їх  використання та ін.;
  • планувальні  заходи  -  функціональне  зонування,  організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;
  • відновлювальні  заходи  -  технічна  і  біологічна  рекультивація, нормалізація  стану  окремих  компонентів  навколишнього  середовища тощо;
  • захисні заходи  передбачають  на всіх етапах  реалізації проєкту Детальний план території  здійснювати  проєктні  рішення   у  відповідності  з нормами  і  правилами  охорони  навколишнього  середовища  і  вимог екологічної безпеки, в тому числі вимогам Закону України «Про охорону земель»;  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього  природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо;
  • охоронні заходи - передбачення системи моніторингу.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

            Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту «Детальний план території, що розташована у Черкаській області Золотоніського району (Чорнобаївського району), за межами смт.Чорнобай, вул. Шевченка, 274/5, земельної ділянки площею 1,2162га, з кадастровим номером 7125155100:02:000:6007, зі зміною цільового призначення із земель 03.07 «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» на 11.02 «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що перебуває у користуванні ТОВ «ІМА-ФУД» подаються до:

 Чорнобаївська селищна рада: 19900, Черкаська область, Золотоніський район, смт. Чорнобай, вул. Центральна, 152, тел. (04739) 2-26-52, e-mail:  chornobaysrada@ukr.net

 

Строки подання

Відповідно до п.5 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - строк громадського обговорення  Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менше 15 днів з дня її оприлюднення. 

Зауваження і пропозицій приймаються до 23.01.2023 року. 

 

Заявка, завдання

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь