Чорнобаївська територіальна громада
Черкаська область, Золотоніський район

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення (слухання) щодо реорганізації, ліквідації та перепрофілювання (зміни типу) закладів освіти Чорнобаївської селищної ради

Дата: 20.02.2023 08:39
Кількість переглядів: 2201

Фото без опису

1. Найменування організатора громадського обговорення (слухань) – Чорнобаївська селищна  рада.

2. Мета: врахування думки жителів Чорнобаївської селищної  територіальної громади щодо реорганізації, ліквідації та перепрофілювання  закладів освіти, відповідно до проєкту Плану оптимізації мережі закладів освіти  Чорнобаївської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженого рішенням Чорнобаївської селищної ради  від 30.06.2022 року №26-16/VIII (https://chornobay-rada.gov.ua/docs/1248037/ ):

- реорганізації (зміни типу) Богодухівського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I-III ступенів» Чорнобаївської селищної ради Черкаської області  у Богодухівську гімназію  Чорнобаївської селищної ради Черкаської області;

- реорганізації (зміни типу) Великобурімської  загальноосвітньої школи I-III ступенів Чорнобаївської селищної ради Черкаської області  у Великобурімський ліцей  Чорнобаївської селищної ради Черкаської області;*

(*Примітка: за умови відповідності вимогам Положення про ліцей, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 року №1062, Законів  України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» (зі змінами відповідно  Закону України №1658-ІX») в частині функціонування класів та профілів навчання на рівні профільної середньої освіти )

- реорганізації (зміни типу) Великоканівецького навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I-III ступенів» Чорнобаївської селищної ради Черкаської області  у Великоканівецьку гімназію  Чорнобаївської селищної ради Черкаської області;

- реорганізації (зміни типу) Красенівського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I-III ступенів» Чорнобаївської селищної ради Черкаської області  у Красенівську гімназію  Чорнобаївської селищної ради Черкаської області;

- реорганізації (зміни типу) Лукашівського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I-III ступенів» Чорнобаївської селищної ради Черкаської області  у Лукашівську гімназію  Чорнобаївської селищної ради Черкаської області;

- реорганізації (зміни типу) Малобурімської  загальноосвітньої школи I-III ступенів Чорнобаївської селищної ради Черкаської області  у Малобурімську гімназію   Чорнобаївської селищної ради Черкаської області;

- реорганізації (зміни типу) Хрестителівського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I-III ступенів» Чорнобаївської селищної ради Черкаської області  у Хрестителівську гімназію  Чорнобаївської селищної ради Черкаської області;

- ліквідації Чорнобаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Чорнобаївської селищної ради Черкаської області;

- ліквідації Чорнобаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Чорнобаївської селищної ради Черкаської області;

- ліквідації Чорнобаївської гімназії Чорнобаївської селищної ради Черкаської області;

 - створення Чорнобаївського ліцею Чорнобаївської селищної ради Черкаської області;

 - реорганізації (зміни типу) Веселохутірського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I-II ступенів імені Володимира Лук’янця» Чорнобаївської селищної ради Черкаської області  у  Веселохутірську початкову школу імені Володимира Лук’янця» Чорнобаївської селищної ради Черкаської області;

- реорганізації (зміни типу) Новоукраїнського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I-II ступенів» Чорнобаївської селищної ради Черкаської області  у  Новоукраїнську початкову школу  Чорнобаївської селищної ради Черкаської області;

- ліквідації Малоканівецької початкової школи Чорнобаївської селищної ради Черкаської області.

3. Законодавчими підставами для реорганізації, ліквідації та перепрофілювання  закладів освіти громади є вимоги наступних законів.

 Згідно ст. 53 Конституції України  кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

Статтею 143 Конституції України передбачено, що територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Статтею 25 Закону України «Про освіту» визначені права та  обов’язки засновника закладу освіти, згідно якої засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (особа) приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу закладу освіти, затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір у випадках, визначених законом; частиною 3 ст.66 вищевказаного Закону визначено повноваження сільських, селищних рад засновувати заклади освіти, реорганізовувати і ліквідовувати їх, забезпечувати їх діяльність та розвиток.

За приписом статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту»  рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає засновник; мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та /або суспільства.

Відповідно до статті 35 вищевказаного Закону  здобуття  повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують: початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти; гімназія, що забезпечує здобуття  базової середньої освіти; ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.  Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії; гімназія та ліцей функціонують  як окремі юридичні особи. Функціонування вказаних закладів освіти передбачено  з 01.09.2024 року згідно абзацу 5 частини 1 розділу X  «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Рішенням Чорнобаївської селищної ради  від 30.06.2022 року №26-16/VIII затверджено проєкт Плану оптимізації мережі закладів освіти  Чорнобаївської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки.

4. Станом на 01.09.2022 року на території Чорнобаївської селищної ради функціонують 14 закладів загальної середньої освіти.  В Малоканівецькій початковій школі  призупинений освітній процес в зв’язку із відсутністю учнів.

Розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена  на заробітну плату педагогічних працівників. 

У зв’язку з малою напоненістю класів комунальних закладів освіти громади  є загроза втратити права громади на отримання освітньої субвенції з державного бюджету на оплату праці педагогічним працівникам закладів.

За інформацією Мінфіну: середня вартість утримання одного  учня  по Україні в 2020 та 2021 роках становила  25 000 грн,  в  сільській місцевості – 35 000 грн.

 Розрахунки  вартості  витрат  на  одного  учня в закладах освіти громади у 2021 та  2022 роках наведені у додатку 1.

В такому випадку, бюджетне навантаження щодо оплати заробітної плати педагогам цих закладів буде покладене на місцевий бюджет, що призведе до мінімізації видатків на основні поточні потреби закладів (покращення матеріально-технічної бази тощо) і негативно вплине на забезпечення надання якісних освітніх послуг і забезпечення комфортного освітнього простору (середовища).

З метою збереження за закладами освіти високого коефіцієнту при розподілі освітньої субвенції, збереження робочих місць та рівня заробітної плати  педагогічних працівників  є потреба провести заходи щодо трансформації (зміни) мережі закладів освіти згідно затвердженого проєкту Плану оптимізації мережі закладів освіти  Чорнобаївської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки.

Крім того, заходи з оптимізації шкільної мережі дадуть можливість створення єдиного освітнього простору, надання якісних освітніх послуг,  раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців.

Результативність  роботи у 2022 році  вчителів та учнів закладів з достатньою наповнюваністю класів та малокомплектних зазначена у додатку 2 і свідчить про якість освітньої діяльності, забезпечення та реалізацію освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної повної загальної середньої освіти на кожному рівні та відповідає вимогам, встановленим законодавством. 

Чорнобаївська селищна рада, проаналізувавши перспективну мережу, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу закладів освіти громади, ініціює громадське обговорення реорганізації, ліквідації та перепрофілювання  закладів освіти.

Формат проведення громадського обговорення: в зв’язку з обмеженням проведення масових заходів на підставі ст.8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану" публічне громадське обговорення передбачає подання пропозицій та зауважень  у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою: 19901, Черкаська обл., смт. Чорнобай, вулиця Центральна, будинок 154 (відділ освіти Чорнобаївської селищної ради), електронна адреса: chorvo1@ukr.net

Запрошуємо жителів громади, батьків, учнів, громадські організації долучитися до громадського обговорення цього питання.

Пропозиції і зауваження подаються в строк до 31 березня 2023 року.

5. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення:

Адреса: 19901, Черкаська обл., смт.Чорнобай вулиця Центральна, будинок 154 (відділ освіти Чорнобаївської селищної ради), електронна адреса: chorvo1@ukr.net

6. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за громадське обговорення – Чорногор Валентина Вікторівна – начальник відділу освіти Чорнобаївської  селищної ради, телефон: 097 511 11 06.

Контактна особа – Войцех Раїса Миколаївна – головний спеціаліст відділу освіти Чорнобаївської селищної ради, телефон: 067 386 90 21.

7. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення:

          Оприлюднення результатів громадського обговорення відбудеться після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу на сайті Чорнобаївської селищної ради.

Фото без опису

 

Фото без опису

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь